Info Legal (Cat)

CASTELLÀ   PARKING.

AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web , l'informa del següent:

  • Denominació social: Centro Medico Meynde, S.L
  • NIF: B67320952
  • Domicili: C/ Mare de Déu de la Salut 78, 3-D, 08024 - Barcelona (Barcelona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a Tom 46658, foli 73, secció 8, full número 526878, inscripció 1

 • Autorització administrativa: Nº E08629906

Amb els límits establerts a la llei, Centre Mèdic Meynde, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les sevas pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen al Centre Mèdic Meynde, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de captipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'internet del Centre Mèdic Meynde, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Centre Mèdic Meynde, S.L. no pot controlar. Per tant, Centre Mèdic Meynde, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pot aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de Centre Mèdic Meynde, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés  del Centre Mèdic Meynde, S.L.

Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que Centre Mèdic Meynde, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En acompliment del establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’acompliment dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Centre Mèdic Meynde, S.L. amb la finalitat de poder-l’hi prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-l’hi de les millores del lloc web.

 

 

L'informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta per email a: [email protected] o a l’adreça C/Mare de Déu de la Salut,78 3-D, 08024 Barcelona (Barcelona).

-----------------------------------------------------------

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS EL RGPD.

Centre Mèdic Meynde, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de  protección de datos de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: https://www.meynde.com/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis del Centre Mèdic Meynde, S.L.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal tenen com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Centre Mèdic Meynde, S.L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar acompliment a la finalitat anteriorment exposada.

Centre Mèdic Meynde, S.L. adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el propi usuari a través d'email a: [email protected] o a l’adreça: C/Mare de Déu de la Salut 78 3-D, 08024 Barcelona (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Centre Mèdic Meynde, S.L.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

¿Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?.

Al Centre Mèdic Meynde, S.L., tractarem les seves dades personals recollides a través del lloc web: https://www.meynde.com/, amb les següents finalitats:

 1. Enviar informació promocional via electrònica.
 2. Facilitar la informació sol·licitada per l'usuari a través del formulari del contracte.
 3. Gestió de cites.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per a qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps dels esmentats registres són de emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats esmentades si no s’aporten aquestes dades.

¿Durant quan de temps es conserven les dades personals recollides?.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini per el que es puguin derivar responsabilitats legals per els serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Centre Mèdic Meynde, S.L., els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que un cop llegida, en cas de conformitat, la pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com per exemple marcant una casella disposada a tal efecte.

En el cas de que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incomplerta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis.

Destinataris.

Les dades no es comunicaran  a cap tercer aliè al Centre Mèdic Meynde, S.L., llevat d'obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis.

En els casos en que l’usuari inclou fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Centre Mèdic Meynde, S.L. no es fa responsable de l'incompliment per part del usuari del RGPD.

Drets propietat intel·lectual https://www.meynde.com/

Centre Mèdic Meynde, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know-how i tots aquells drets que guardin relació amb els continguts del lloc web https://www.meynde.com/ i els serveis oferts  en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://www.meynde.com/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software.

L’usuari haurà de respectar els programes de tercers, posats a disposició per Centre Mèdic Meynde, S.L., tot i que siguin gratuïts i/o de disposició pública.

Centre Mèdic Meynde, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a qualsevol actuació que excedeixi del acompliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Centre Mèdic Meynde, S.L, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Centre Mèdic Meynde, S.L, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat, com a conseqüència directa d’una actuació negligent o malèvola per la seva part.

Propiedad intel.lectual dels continguts reflexats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel.lectual dels serveis prestats pel Centre Mèdic Meynde, S.L i, en particular de:

 1. L'utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici del Centre Mèdic Meynde, S.L, resulti violent, obsè, abusiu, il.legal, racial, xenòfob o difamatori.
 3. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel.lectual de tercers.
 4. La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint allò disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Concell, del 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la llibre circulació dels mateixos.
 5. L'utilització del servidor de correu del domini i de les direccions de correu electrònic per a l'envíament de correu masiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, l'informació tramesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a la propietat intel.lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així como principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà al Centre Mèdic Meynde, S.L per les despeses que generaran la imputació del Centre Mèdic Meynde, S.L en alguna causa de la qual la responsabilitat fós atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, inclús en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de l'informació reflexada

El Centre Mèdic Meynde, S.L realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, tanmateix no es responsabilitza de la pèrdua o el borrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garantitza la reposició total de les dades borrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis ofertats, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades pel Centre Mèdic Meynde, S.L, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades borrades sols està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Centre Mèdic Meynde, S.L.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, el Centre Mèdic Meynde, S.L no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent que prèviament no haguessin estat sol.licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas que els usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, el Centre Mèdic Meynde, S.L sí està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Centre Mèdic Meynde, S.L que siguin similars als que inicialment foren objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol.licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

-------------------------------------------------------

POLÍTICA DE GALETES

El Centre Mèdic Meynde, S.L informa en relació a l'ús de galetes en la seva pàgina web: https://www.meynde.com/

Què són las galetes?

Les galetes són arxius que es poden descarregar al seu equip mitjançant les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre atres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari i millorar el servei oferit.

Tipus de galetes

Segons quina sigui l'entidad que gestioni el domini des d'on s'envien les galetes i tracti les dades que s'obtenguin es poden distingir dos tipus:

 • Galetes pròpies: aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que es presta el servei sol.licitat per l'usuari.
 • Galetes de tercers: aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, si no per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les galetes.

En el cas que les galetes siguin instal.lades des d'un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli a partir d'aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ésser considerades com a galetes pròpies.

Existeix també una segona classificació segons el plaç de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de:

 • Galetes de sessió: dissenyades per recopilar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Es solen emplear per emmagatzemar informació que sols interessa conservar per a la prestació del servei sol.licitat per l'usuari en una sola ocasió (p.ex. una llista de productes adquirits).
 • Galetes persistents: les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accessibles i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, pot oscil.lar des d'uns minuts a varis anys.

Per últim, existeix una altra classificació amb sis tipus de galetes segons la finalitat per a la que es tracten les dades obtingudes:

 • Galetes tècniques: aquelles que permeten a l'usuari la navegació mitjançant una pàgina web, plataforma o aplicació i l'utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol.licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difussió de videos o sons o compartir continguts mitjançant les xarxes socials.
 • Galetes de personalització: permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris al terminal de l'usuario com per exemple l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
 • Galetes d'anàlisi: permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. L'informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s'utilitza en la medició de l'actividad dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris dels llocs esmentats, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que en fan els usuaris del servei.
 • Galetes publicitàries: permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris.
 • Galetes de publicitat comportamental: emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda mitjançant l'observación contínua dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.
 • Galetes de xarxes socials externes: s'utilitzen per que els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) i que es generen únicament per als usuaris de dites xarxes socials. Les condicions d'utilització d'aquestes galetes i la informació recopilada es regula per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

Desactivació i eliminació de galetes

Tens l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal.lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instl.alat al teu equip. En desactivar galetes, alguns dels serveis disponibles podrien deixar d'estar operatius. La manera de deshabilitar les galeteses és diferent segons cada navegador, però normalment pot fer-se des del menú Eines o Opcions. També es pot consultar el menú d'Ajuda del navegador on pota trobar instruccions. L'usuari podrà en qualsevol moment escollir quines galetes vol que funcionin en aquest lloc web.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal.lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal.lat al seu ordinador:

 • Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
 • Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

A més a més, també pot gestionar el magatzem de galetes en el seu navegador a través d'eines com les següents:

 • Ghostery: www.ghostery.com
 • Your Online Choices: www.youronlinechoices.com/es/

Galetes utilitzades en https://www.meynde.com/

A continuació s'identifiquen les galetes que estan essent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

 • _utma
  • Durada: 2 anys a partir de la seva instal.lació o actualització.
  • Descripció: recopila informació anònima sobre la navegació dels usuaris per la web amb la finalitat de conèixer l'origen de les visites i altres dades estadístiques. Aquesta galeta normalment s'emmagatzema al navegador en la primera visita al nostre lloc web. Si la galeta ha estat borrada a través del navegador i posteriorment torna a visitar el nostre lloc web, una nova galeta del tipus _utma s'escriu amb una ID única diferent. Aquesta galeta s'utilitza per a determinar visitants únics a la nostra web, i s'actualitza amb cada vista de pàgina. Addicionalment, aquesta galeta proporciona un identificador únic que Google Analytics usa per assegurar la validesa i accesibilitat de la galeta, així com una mesura de seguretat addicional.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • _utmb
  • Durada: 30 minuts
  • Descripció: emmagatzema informació sobre l'activitat de la visita a la nostra web i principalment la seva durada.
  • Tipus: tercer
  • Finalidad: analítica
 • _utmc
  • Durada: sessió
  • Descripció: emmagatzema informació sobre l'actividad de la visita a la nostra web i principalment la seva durada.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • _utmz
  • Durada: 6 mesos a partir de la seva instal.lación o actualització.
  • Descripció: aquesta galeta normalment s'emmagatzema al navegador en la primera visita a la nostra web. Aquesta galeta emmagatzema de quina manera ha arribat el visitant al nostre lloc web, sia directament introduïnt l'adreça del domini, un enllaç, una cerca web o un anunci. La galeta s'actualitza cada vegada que visita la nostra web.
  • Tipu: tercer
  • Finalitat: analítica
 • _ga
  • Durada: 2 anys
  • Descripció: serveix per distingir als usuaris. Generada per Google Analytics. Google emmagatzema la informacio recollida per les galetes en servidors ubicats als Estats Units, complint amb la llegislació Europea pel que fa a protecció de dades personals i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte quan la llei l'obligui o sia necessari per al funcionament del sistema. Google no associa la seva adreça IP amb cap altra informacio que tingui. Si desitja obtenir més informació sobre les galetes usades per Google Analytics, si us plau accedeixi a aquesta adreça: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • _gat
  • Durada: 1 minut
  • Descripció: utilitzada per mostrar la nostra publicitat en altres pàgines de la xarxa de Google. Generada per Google Analytics. Google emmagatzema la informació recollida per les galetes en servidors ubicats als Estats Units, complint amb la llegislació Europea pel que fa a protecció de dades personals i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte quan la llei l'obligui o sia necessari per al funcionament del sistema. Google no associa la seva adreça IP amb cap altra informació que tingui. Si desitja obtenir més informacio sobre ls galetes usades per Google Analytics, si us plau accedeixi a aquesta adreça: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: publicitat comportamental
 • _gid
  • Durada: 24 horas
  • Descripció: generada per Google Analytics. Google emmagatzema la informació recogida per les galetes en servidores ubicats a Estats Units, cumplint amb la llegislació Europea en relació a la protecció de dades personals i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte quan la llei l'obligui o sigui necessari pel funcionament del sistema. Google no associa la seva adreça IP amb cap altra informació que tingui. Si desitja obtenir més informació al voltant de les galetes usades por Google Analytics, si us plau accedeixi a aquesta adreça: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: publicitat comportamental
 • APISID
  • Durada: 2 anys
  • Descripció: en crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzema aquesta galeta al seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de bellnou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes galetes per millorar la seva experiència d'ús.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • HSID
  • Durada: 2 anys
  • Descripció: en crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzema aquesta galeta al seu ordinador amb la fí de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis novament. Mentre romanguin en aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes galetes per a millorar la seva experiència d'ús.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • LOGIN_INFO
  • Durada: 2 anys
  • Descripció: en algunes pàgines del nostre lloc Web tenim videos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d'aquesta galeta i dels galetes que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els videos incrustats, estimar l'ample de banda i mostrar quantes vegades s'ha repoduït.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • PREF
  • Durada: 2 anys
  • Descripció: en crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzema aquesta galeta al seu ordinador amb la fí de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis novament. Mentre romanguin en aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes galetes per a millorar la seva experiència d'ús.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • SAPISID
  • Durada: 2 anys
  • Descripció: en algunes pàgines del nostre lloc Web tenim videos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d'aquesta galeta i dels galetes que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els videos incrustats, estimar l'ample de banda i mostrar quantes vegades s'ha repoduït.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • SID
  • Durada: 2 anys
  • Descripció: en crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzema aquesta galeta al seu ordinador amb la fí de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis novament. Mentre romanguin en aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes galetes per a millorar la seva experiència d'ús.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • SSID
  • Durada: 2 anytgs
  • Descripció: en crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzema aquesta galeta al seu ordinador amb la fí de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis novament. Mentre romanguin en aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes galetes per a millorar la seva experiència d'ús.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • VISITOR_INFO1_LIVE
  • Durada: 8 mesos
  • Descripció: en algunes pàgines del nostre lloc Web tenim videos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d'aquesta galeta i dels galetes que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els videos incrustats, estimar l'ample de banda i mostrar quantes vegades s'ha repoduït.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • YSC
  • Durada: en tancar sessió
  • Descripció: en algunes pàgines del nostre lloc Web tenim videos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d'aquesta galeta i dels galetes que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els videos incrustats, estimar l'ample de banda i mostrar quantes vegades s'ha repoduït.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • nTpXe.resume
  • Durada: 1 mes
  • Descripción:
  • Descripció: en algunes pàgines del nostre lloc Web tenim videos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d'aquesta galeta i dels galetes que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els videos incrustats, estimar l'ample de banda i mostrar quantes vegades s'ha repoduït.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • NID
  • Durada: 6 mesos
  • Descripció: la finalitat d'aquesta galeta és emmagatzemar informació sobre les teves preferències.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: personalització
 • AMP_TOKEN
  • Durada: de 30 segons a 1 any
  • Descripció: inclou un token que es pot utilitzar per recuperar una ID de client del servei d'ID de client d'AMP. Altres possibles valors indiquen inhabilitación, sol.licituds en curs o errors obtinguts en recuperar una ID del servei d'ID de client d'AMP.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica
 • _gac_
  • Durada: 90 dies
   • Descripció: inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Si has vinculat els teus comptes de Google Analytics i AdWords, les etiquetes de conversió de llocs web llegiran aquesta galeta, excepte si la inhabilites.
  • Tipus: tercer
  • Finalitat: analítica

https://www.meynde.com/ mostra informació sobre la seva Política de galetes en la part inferior o superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

Acceptar galetes: no es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.

 • Tancar: s'oculta l'avís en la present pàgina.
 • Modificar la seva configuració: podrà obtenir més informació sobre què són les galetes, conèixer la Política de galetes de: https://www.meynde.com/ i modificar la configuració del seu navegador.