Política de privacitat

CASTELLÀ   PARKING.

El Centre Mèdic MEYNDE, t'informa sobre la seva Política de Privacitat respecte de l'tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web www.meynde.com

En aquest sentit, el titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

La recollida i tractament de dades personals, mitjançant el correu electrònic propietat de Centre Mèdic MEYNDE, té la finalitat de gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes, suggeriments, serveis, activitats, ofertes, ofertes pel centre Mèdic MEYNDE.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini que estableix la llei, o si és el cas fins que se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

MEYNDE està legitimat per al tractament de dades personals, basant-se el consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) de l'Reglament General de Protecció de dades personals.

Les dades personals recaptades a través de l'correu electrònic, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons la Llei.

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició de les dades. Això ho pot fer mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, en la qual s'especifiqui la seva sol·licitud, remetent-la a l'adreça: Centre Mèdic MEYNDE SL, domicili social al C / Mare de Déu de la Salut 78, 3-D 08024, Barcelona.

Davant de qualsevol dubte sobre aquesta Política de Privacitat, es pot posar en contacte amb nosaltres al correu electrònic: contacto@meynde.com

L'ús de aquest lloc web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.